Budowa budynku mieszkalnego z garażem  

  RSS

perzbas
(@perzbas)
Gość Customer
Dołączył:7 miesięcy  temu
Wpisy: 1
21/05/2019 11:46 am  

Dzień dobry,

Czy na działce, na której miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje możliwość budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego można postawić budynek mieszkalny, którego 80% parteru przeznaczone jest na garaż, a właściwie 3 garaże? Starostwo zakwestionowało mi projekt twierdząc, że to nie jest budynek jednorodzinny, bo w budynku jednorodzinnym lokal użytkowy nie może stanowić więcej niż 30% jego powierzchni. Czy garaż jest lokalem użytkowym? Co mam zrobić jak potrzebuję garażu 3 stanowiskowego? Na jakim terenie mogę coś takiego zbudować?


OdpowiedzCytat
ptaq
 ptaq
(@ptaq)
Bardzo Aktywny Użytkownik
Dołączył:1 rok  temu
Wpisy: 103
22/05/2019 11:35 am  

Powierzchnię całkowitą budynku określamy zgodnie z normą PN-ISO 9836: 1997 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. ... Powierzchnia całkowita budynku jest sumą powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji danego budynku.

Nie podając dokładnych okoliczności nie spodziewaj się precyzyjnych odpowiedzi. Jeśli masz projekt parterowy to doprojektuj poddasze, żeby zmienić proporcję tak aby była zgodna z definicją art. 3 pkt 2a) prawa budowlanego - budynek mieszkalny jednorodzinny - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;


OdpowiedzCytat