Czy jesteście za przywróceniem zawodu urbanisty i ponownym uregulowaniem dostępu do tego zawodu?  

  RSS

Filip Sokołowski
(@filip)
Urbanista/Redaktor Naczelny Urbanistyka.Info Admin
Dołączył:2 lata  temu
Wpisy: 104
16/09/2018 11:02 pm  

Mijają już 4 lata od deregulacji naszego zawodu. Myślę, że to wystarczający czas, żeby porozmawiać o skutkach i o tym czy jesteście za czy przeciw ponownemu uregulowaniu zawodu urbanisty. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat?

Filip Sokołowski


OdpowiedzCytat
kontr-urbanista
(@kontr-urbanista)
Bardzo Aktywny Użytkownik
Dołączył:10 miesięcy  temu
Wpisy: 137
18/09/2018 12:16 pm  

Problemem do rozstrzygnięcia nie jest kwestia, "czy przywrócić", ale "jak to dobrze zrobić"?

W mojej ocenie nie ma sensu przywracanie zawodu urbanisty przy założeniu, że będzie to panaceum na wszystkie bolączki okołoplanistyczne. Reaktywacja zawodu urbanisty (planisty przestrzennego)  ma sens wyłącznie przy jednoczesnym gruntownym zreformowaniu funkcjonowania nadzoru prawnego i sądów administracyjnych.

Sama reaktywacja zawodu powinna przebiegać w mojej ocenie wg następujących reguł: 

I. Zasady wykonywania zawodu urbanisty (planisty przestrzennego) powinny być określone w odrębnej ustawie w stosunku do analogicznych zasad wykonywania zawodu architekta oraz inżyniera budowlanego, które obecnie są już prawnie uregulowane. Główne przesłanki uzasadniające odrębną regulację:

  • przywrócenie pierwszoplanowej rangi zawodu urbanisty w procesie gospodarowania przestrzenią i jej kształtowania,
  • ponowne wprowadzenie zawodu urbanisty do obiegu prawnego,
  • szczegółowe określenie katalogu wymogów definiujących urbanistę jako zawód o charakterze interdyscyplinarnym,
  • szczegółowe określenie deontologii, zasad wykonywania zawodu, w tym egzekwowania odpowiedzialności zawodowej,
  • kontynuacja dotychczasowego nieizbowego charakteru funkcjonowania zawodu urbanisty,

II. Ustawa nie powinna zawierać żadnych merytorycznych odniesień do aktualnych przedsięwzięć legislacyjnych. Zawód urbanisty powinien być zdefiniowany w sposób autonomiczny i ponadczasowy w odniesieniu do aktualnych doktryn okołoinwestycyjnych – ewentualne zmiany tych doktryn nie powinny pociągać za sobą konieczności redefinicji zawodu urbanisty.

III. Warunkiem niezbędnym do uzyskania prawa wykonywania zawodu urbanisty powinno być wykształcenie kierunkowe związane bezpośrednio z problematyką planowania zagospodarowania przestrzennego.

IV. Prawo do wykonywania zawodu urbanisty oraz zakaz jego wykonywania, powinny podlegać nadzorowi oraz kontroli sądowej na zasadach określonych w  w/w ustawie - prawo to powinno być powiązane bezpośrednio z odpowiedzialnością zawodową na zasadach określonych również w tej ustawie. Przyznawanie prawa do wykonywania zawodu oraz pozbawianie tego prawa nie powinno być autonomicznym uprawnieniem organów administracji publicznej oraz gremiów wyłonionych ze środowisk „okołoplanistycznych” (stowarzyszeń zawodowych, środowisk akademickich, prawniczych oraz eksperckich).

V. Wykonywanie zawodu urbanisty powinno mieć charakter całkowicie transparentny. Profile zawodowe urbanistów posiadających prawo do wykonywania zawodu powinny być umieszczone w ogólnopolskiej bazie danych dostępnej dla wszystkich zainteresowanych - powinny zawierać informacje o kierunkowym wykształceniu, przebiegu pracy zawodowej, dorobku zawodowym oraz o jakości sporządzonych opracowań planistycznych w tym o wyrokach sądów administracyjnych stwierdzających nieważność dokumentów sporządzonych przez zainteresowanych.

VI. W ustawie powinny być określone dla urbanistów szczegółowe normy ich współpracy z podmiotami, na rzecz których wykonywane są dokumenty i opracowania planistyczne zastrzeżone do wyłącznej kompetencji urbanistów. Normy te powinny definiować sankcje za ich naruszenie z pozbawieniem prawa wykonywania zawodu urbanisty włącznie.

VII. W ustawie powinny być określone dla podmiotów, na rzecz których wykonywane są dokumenty i opracowania planistyczne zastrzeżone do wyłącznej kompetencji urbanistów, szczegółowe normy ich współpracy z urbanistami. Normy te powinny definiować sankcje za ich naruszenie z uznaniem dokumentów i opracowań planistycznych, zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji urbanistów, jako sporządzonych (uchwalonych) bez udziału urbanisty włącznie.

VIII. W ustawie powinny być określone szczegółowe normy wzajemnych relacji między urbanistami, uczestnikami procedur sporządzania dokumentów i opracowań planistycznych zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji urbanistów. Normy te powinny definiować sankcje za ich naruszenie z pozbawieniem prawa wykonywania zawodu urbanisty włącznie.

IX. Na zasadach określonych w ustawie powinno być możliwe funkcjonowanie samorządu zawodowego urbanistów o charakterze nieobligatoryjnym. Samorząd powinien mieć strukturę obejmującą obszar całego kraju zorganizowaną na zasadach określonych w ustawie oraz  posiadać status jedynej oficjalnej reprezentacji środowiska wykonujących zawód urbanisty. Środowisko wykonujących zawód urbanisty nie powinno być reprezentowane w przestrzeni publicznej przez osoby nie wykonujące tego zawodu aktywnie lub wykonujące ten zawód niezgodnie z deontologią i zasadami jego wykonywania przyjętymi w ustawie.

 

 


OdpowiedzCytat
Filip Sokołowski
(@filip)
Urbanista/Redaktor Naczelny Urbanistyka.Info Admin
Dołączył:2 lata  temu
Wpisy: 104
18/09/2018 5:30 pm  
Wysłany przez: kontr-urbanista

V. Wykonywanie zawodu urbanisty powinno mieć charakter całkowicie transparentny. Profile zawodowe urbanistów posiadających prawo do wykonywania zawodu powinny być umieszczone w ogólnopolskiej bazie danych dostępnej dla wszystkich zainteresowanych - powinny zawierać informacje o kierunkowym wykształceniu, przebiegu pracy zawodowej, dorobku zawodowym oraz o jakości sporządzonych opracowań planistycznych w tym o wyrokach sądów administracyjnych stwierdzających nieważność dokumentów sporządzonych przez zainteresowanych.

 

To jest moim zdaniem najbardziej kontrowersyjny punkt Pana propozycji. Kiedyś słyszałem na jednej z konferencji, że nie ma planu, którego nie można unieważnić. Patrząc na zmieniające się co rusz linie orzecznicze w wielu kwestiach, myślę, że w tym stwierdzeniu jest dużo prawdy. 

Jeśli chodzi o resztę, uważam, że to bardzo rozsądna propozycja.

This post was modified 9 miesięcy  temu by Filip Sokołowski
This post was modified 9 miesięcy  temu by Filip Sokołowski

Filip Sokołowski


OdpowiedzCytat
kontr-urbanista
(@kontr-urbanista)
Bardzo Aktywny Użytkownik
Dołączył:10 miesięcy  temu
Wpisy: 137
18/09/2018 9:18 pm  
Wysłany przez: Filip Sokołowski
Wysłany przez: kontr-urbanista

V. Wykonywanie zawodu urbanisty powinno mieć charakter całkowicie transparentny. Profile zawodowe urbanistów posiadających prawo do wykonywania zawodu powinny być umieszczone w ogólnopolskiej bazie danych dostępnej dla wszystkich zainteresowanych - powinny zawierać informacje o kierunkowym wykształceniu, przebiegu pracy zawodowej, dorobku zawodowym oraz o jakości sporządzonych opracowań planistycznych w tym o wyrokach sądów administracyjnych stwierdzających nieważność dokumentów sporządzonych przez zainteresowanych.

 

To jest moim zdaniem najbardziej kontrowersyjny punkt Pana propozycji. Kiedyś słyszałem na jednej z konferencji, że nie ma planu, którego nie można unieważnić. Patrząc na zmieniające się co rusz linie orzecznicze w wielu kwestiach, myślę, że w tym stwierdzeniu jest dużo prawdy. 

Jeśli chodzi o resztę, uważam, że to bardzo rozsądna propozycja.

Panie Filipie, już wyjaśniam  to drobne nieporozumienie (niedomówienie) - wskazany przez Pan punkt tak naprawdę nie jest kontrowersyjny, ponieważ w mojej propozycji (szczegółowo opisanej na moim portalu - co można sprawdzić) informacje o wyrokach sądów administracyjnych stwierdzających nieważność dokumentów sporządzonych przez zainteresowanych dotyczyłaby wyłącznie dokumentów naruszających prawo, w ocenie sądów w sposób zawiniony przez urbanistów. Oczywiście realizacja mojej propozycji nie byłaby możliwa bez równoczesnego zreformowania sposobu orzekania w tym zakresie przez sądy administracyjne  - tak aby w przypadku naruszenia prawa przez uchwały planistyczne obligatoryjnym elementem orzeczenia było odniesienie sądu do kwestii winy urbanisty lub jej braku.


OdpowiedzCytat
Filip Sokołowski
(@filip)
Urbanista/Redaktor Naczelny Urbanistyka.Info Admin
Dołączył:2 lata  temu
Wpisy: 104
24/09/2018 2:55 am  
Wysłany przez: kontr-urbanista
Wysłany przez: Filip Sokołowski
Wysłany przez: kontr-urbanista

V. Wykonywanie zawodu urbanisty powinno mieć charakter całkowicie transparentny. Profile zawodowe urbanistów posiadających prawo do wykonywania zawodu powinny być umieszczone w ogólnopolskiej bazie danych dostępnej dla wszystkich zainteresowanych - powinny zawierać informacje o kierunkowym wykształceniu, przebiegu pracy zawodowej, dorobku zawodowym oraz o jakości sporządzonych opracowań planistycznych w tym o wyrokach sądów administracyjnych stwierdzających nieważność dokumentów sporządzonych przez zainteresowanych.

 

To jest moim zdaniem najbardziej kontrowersyjny punkt Pana propozycji. Kiedyś słyszałem na jednej z konferencji, że nie ma planu, którego nie można unieważnić. Patrząc na zmieniające się co rusz linie orzecznicze w wielu kwestiach, myślę, że w tym stwierdzeniu jest dużo prawdy. 

Jeśli chodzi o resztę, uważam, że to bardzo rozsądna propozycja.

informacje o wyrokach sądów administracyjnych stwierdzających nieważność dokumentów sporządzonych przez zainteresowanych dotyczyłaby wyłącznie dokumentów naruszających prawo, w ocenie sądów w sposób zawiniony przez urbanistów. Oczywiście realizacja mojej propozycji nie byłaby możliwa bez równoczesnego zreformowania sposobu orzekania w tym zakresie przez sądy administracyjne  - tak aby w przypadku naruszenia prawa przez uchwały planistyczne obligatoryjnym elementem orzeczenia było odniesienie sądu do kwestii winy urbanisty lub jej braku.

Czy ta reforma jest w ogóle możliwa (?)

Filip Sokołowski


OdpowiedzCytat
Filip Sokołowski
(@filip)
Urbanista/Redaktor Naczelny Urbanistyka.Info Admin
Dołączył:2 lata  temu
Wpisy: 104
24/09/2018 2:58 am  

Zdecydowanie bardziej "burzliwa" dyskusja rozgorzała na naszym facebookowym pofilu, dlatego postanowiłem wkleić tutaj kilka istotnych wątków. Kolejne w następnych postach. 

Filip Sokołowski


OdpowiedzCytat
Filip Sokołowski
(@filip)
Urbanista/Redaktor Naczelny Urbanistyka.Info Admin
Dołączył:2 lata  temu
Wpisy: 104
24/09/2018 2:59 am  

kolejny wątek z FB 

 
This post was modified 9 miesięcy  temu by Filip Sokołowski

Filip Sokołowski


OdpowiedzCytat
Filip Sokołowski
(@filip)
Urbanista/Redaktor Naczelny Urbanistyka.Info Admin
Dołączył:2 lata  temu
Wpisy: 104
24/09/2018 3:02 am  

I jeszcze jeden

Filip Sokołowski


OdpowiedzCytat
mieszczka krakowska
(@mieszczka-krakowska)
Gość
Dołączył:10 miesięcy  temu
Wpisy: 4
25/09/2018 1:47 pm  

Gdyby to było głosowanie, a oddać głos musiałabym jutro, na pytanie w ten sposób skonstruowane odpowiedziałabym: Tak, jestem za przywróceniem zawodu urbanisty i ponownym uregulowaniem dostępu do tego zawodu.

Być może, po części z powodu braku regulacji zawód ten znika, i w dodatku pomagają w tym architekci, roszcząc sobie wyłączne prawa do wykonywania zawodu architekta-urbanisty.

Zobaczcie, co się dziele w szkolnictwie wyższym:

https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2018_09/e6ec2585f0b58322bf49062971e11b56.pdf

Architektura jawi się jako odrębna dziedzina nauk inżynieryjno-technicznym.
Z kolei budownictwo wrzucone z transportem i geodezją do dziedziny "inżynieria lądowa i transport".

A gospodarka przestrzenna? Dziedzina nauk społecznych (geografia z wyłączeniem urbanistyki).

Trochę kłóci się to z definicją urbanisty (sporządzającego projekty planów) z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Skoro projektantami (wg ustawy, ale i w praktyce) są absolwenci architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej, to nie powinno być tak, że urbanistami nazywamy wyłącznie architektów. Wystarczy spojrzeć na przykładowe programy studiów dla I stopnia kierunku architektura i kierunku gospodarka przestrzenna oraz porównać, na którym z nich jest prowadzonych więcej przedmiotów związanych z planowaniem przestrzennym. Zdecydowanie na gospodarce przestrzennej (w zależności od profilu uczelni, ale głównie mam na myśli politechniki - wydziały architektury i wydziały budowlane/inżynierii lądowej).

Smuci mnie za każdy razem, kiedy słyszę o "uprawnionych urbanistach", bo przecież to wcale nie jest tak, że obecnie uprawnieni to są te osoby, który kiedyś uzyskały uprawnienia.
Nie powinno się obecnie używać tego frazesu, bo (zgodnie z uopizp) uprawnionymi urbanistami są absolwenci architektury i gospodarki przestrzennej. Łatwo zauważyć, że planowaniem przestrzennym zajmuje się coraz więcej osób z dyplomem gospodarka przestrzenna (studia techniczne), a kształcenie jest interdyscyplinarne, z naciskiem na GIS.

Jakiekolwiek regulacje w tym zawodzie, o ile zostałyby przygotowane bez specjalnych względów dla architektów, mogłyby trochę sprostować tę sytuację. Chciałabym móc zdać egzamin, mieć dyplom (uprawnienia urbanisty) i nie musieć słuchać już więcej o wyższości architektów nad inżynierami planowania przestrzennego.

Wielu architektów cenię za wiedzę o architekturze i urbanistyce. Niewielu z nich (których znam) docenia umiejętności i wiedzę inżynierów-planistów.

 

 

 


OdpowiedzCytat
kontr-urbanista
(@kontr-urbanista)
Bardzo Aktywny Użytkownik
Dołączył:10 miesięcy  temu
Wpisy: 137
16/10/2018 2:12 pm  
Wysłany przez: mieszczka krakowska

Nie powinno się obecnie używać tego frazesu, bo (zgodnie z uopizp) uprawnionymi urbanistami są absolwenci architektury i gospodarki przestrzennej. Łatwo zauważyć, że planowaniem przestrzennym zajmuje się coraz więcej osób z dyplomem gospodarka przestrzenna (studia techniczne), a kształcenie jest interdyscyplinarne, z naciskiem na GIS.

Ośmielam się zauważyć, że pojęcie "zawód urbanisty" rozumiany jako "planista przestrzenny" zostało całkowicie wyrugowane z obiegu prawnego - są tylko "osoby" (art. 5 uopizp). I nie ma jakiegokolwiek znaczenia czy "osoby" to absolwenci architektury czy gospodarki przestrzennej.


OdpowiedzCytat